ข่าวสาร/กิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

| จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ

ติดต่อกองปราบปราม

เช่น (999) 999 9999
กรุณาใช้ไฟล์ประเภท jpeg,jpg,png,pdf