ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ด้วยกองบังคับการปราบ

| สัญญาซื้อขาย เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือแบบ Coad Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 300 เครื่อง

สัญญาซื้อขาย เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือแบบ Coad Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 3

| ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กองบังคับการปราบปราม ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับซื้อปืนไฟฟ้า จํานวน 200 กระบอก โดยวิธ

| เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการต

| จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ