ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการต…

| จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ

ติดต่อกองปราบปราม

เช่น (999) 999 9999
กรุณาใช้ไฟล์ประเภท jpeg,jpg,png,pdf