ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กองบังคับการปราบปราม ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับซื้อปืนไฟฟ้า จํานวน 200 กระบอก โดยวิธ…

| เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการต…

| จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ