ทำไม? เวลาไปแจ้งความตำรวจแล้ว…พนักงานสอบสวน

ทำไม? เวลาไปแจ้งความตำรวจแล้ว…พนักงานสอบสวน

🔴 ทำไม? เวลาไปแจ้งความตำรวจแล้ว…พนักงานสอบสวนจะต้องสอบถามผู้เสียหายว่าเกิดเหตุที่ไหน?
🔴 เขตอำนาจสอบสวนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและเกี่ยวข้องกับอำนาจฟ้องของพนักงานอัยการ เพราะถ้าหากว่า การสอบสวนไม่ได้กระทำโดยพนักงานสอบสวนที่มีเขตอำนาจสอบสวนอย่างถูกต้องตาม ป.วิ.อาญามาตรา 18 และ มาตรา 19 แล้ว การสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง ส่งผลเสียหายต่อคดี
🔴 ปัญหาที่จะต้องนำมาทำความเข้าใจ คือ คำว่า ความผิดที่ เกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดนั้นคืออะไร?
🔴 ในการจะทราบเรื่องความผิด เกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดนั้น เราจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี กันในข้อหาใด เช่น หากคดีที่ต้องการดำเนินคดีเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ท้องที่ที่ทรัพย์นั้นถูกลักไปเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิด เป็นต้น