เมื่อคุณได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญา แต่ไม่มีเวลาไปแจ้งความดำเนินคดี

เมื่อคุณได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญา แต่ไม่มีเวลาไปแจ้งความดำเนินคดี

📍 เมื่อคุณได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญา แต่ไม่มีเวลาไปแจ้งความดำเนินคดี หรือยังไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระวังความผิดเหล่านั้น จะหมดอายุความ
📍อายุความตามกฎหมายอาญานั้น แบ่งตามความหนักเบาของโทษ เช่น ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน อายุความการฟ้องและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี คือ 1 ปี หากความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อายุความในการฟ้องและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี คือ 20 ปี
📍โดยการนับอายุความนั้น จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้กระทำผิดนั้นหลบหนี หรือวิกลจริต ในระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล มีผลทำให้การนับอายุความสะดุดหยุดลง และให้เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่หลบหนี หรือศาลมีคำสั่งว่าผู้กระทำผิดเป็นบุคคลวิกลจริต
📍ดังนั้น หากคุณได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดทางอาญาแล้ว แต่ยังไม่ประสงค์จะไปดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ให้คุณระวังเรื่องของอายุความให้ดี หากต่อมาภายหลัง เกิดเปลี่ยนใจจะดำเนินคดีขึ้นมา คุณจะได้สามารถทำได้ อ่านต่อ>>