เตรียมตัวรับมือพายุอย่างไร ให้ปลอดภัย

เตรียมตัวรับมือพายุอย่างไร ให้ปลอดภัย

📣📣 เนื่องจากในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 จะมีพายุ “ปาบึก” พัดเข้าชายฝั่งทางภาคใต้ของไทย
🇹🇭🚔 ด้วยความห่วงใย กองปราบจึงขอแนะนำวิธีในการเตรียมตัวแบบง่ายๆเพื่อให้ท่านสามารถรับมือกับพายุที่กำลังจะมาถึงได้อย่างปลอดภัย
♦️1. เตรียมน้ำ อาหาร เตาแก๊ส และเครื่องปรุงอาหาร สำหรับภาวะฉุกเฉิน
♦️2. เตรียมไฟฉาย เทียน ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
♦️3. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพายุอยู่ตลอด ควรมีเครื่องเล่นวิทยุแบบพกพา ที่ใช้ถ่านไฟฉายติดบ้านไว้ กรณีไฟฟ้าดับ
♦️4. ตกลงกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสาร และสถานที่นัดพบเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉิน
♦️5. เตรียมหน่วยฉุกเฉินประจำหมู่บ้าน และซักซ้อมแผนล่วงหน้าภายในชุมชน
♦️6. ตรวจสอบถนนหนทางบริเวณรอบบ้าน เช่น มีท่อระบายน้ำตรงไหน เพราะหากน้ำท่วมจะได้ทราบตำแหน่งของท่อระบายน้ำ ป้องกันการตกลงไปในท่อระบายน้ำ
♦️7. ตรวจสอบบริเวณรอบบ้าน พวกประตูหน้าต่างว่าพร้อมรับมือกับพายุหรือไม่
♦️8. เตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วม เช่น นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้ที่ชั้นบน หรือถอดปลั๊กออก
♦️9. เมื่อพายุเข้า ไม่ควรเข้าใกล้แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ทางระบายน้ำ ชายฝั่งทะเล และหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน