💡 เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจปัญหาฝุ่นละอองในปัจจุบันอย่างแท้จริง วันนี้กองปราบ…ขอนำเสนอบทความของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เขียนบทความเรื่อง “ดราม่า PM2.5” โดยบทความนี้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ 24 เมษายน 2561
🔴 ดราม่า เรื่อง PM2.5 ตอน 1: ความเข้าใจพื้นฐาน
🔴 ดราม่า เรื่อง PM2.5 ตอน 2 : มาตรฐานที่ต่างกัน
🔴 ดราม่า เรื่อง PM2.5 (ตอน 3): สถานการณ์ของ กทม.
🔴 ดราม่า เรื่อง PM2.5 ตอน 4: รู้ให้ไว ไหวให้ทัน
🔴 ดราม่า เรื่อง PM2.5 (ตอน 5) : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
🔴 ดราม่า เรื่อง PM2.5 (ตอนจบ) : PM2.5 กับ AQI
🇹🇭🚔 ด้วยความห่วงใยจาก..กองปราบปราม หากมีเวลาว่าง อยากให้ทุกท่านลองเข้าไปศึกษากันดูนะคะ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างท่องแท้กับปัญหาฝุ่นละอองที่เรากำลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน