เกาหลีใต้ได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศได้ โดยที่ไม่ส่งรายชื่อให้ทางราชการ

เกาหลีใต้ได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศได้ โดยที่ไม่ส่งรายชื่อให้ทางราชการ

🇰🇷📣 เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ที่ทางการเกาหลีใต้ได้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศได้ โดยที่ไม่ส่งรายชื่อให้ทางราชการ
✈️ ทั้งนี้ หากถูกจับได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถูกส่งกลับ และห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้ 10 ปี
⏳โดยการผ่อนผันนี้ จะหมดเขตในวันที่ 31 มี.ค.62 นี้แล้วนะคะ
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”