‘กรมควบคุมโรค’ ประกาศเตือน ระวัง!! โรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

‘กรมควบคุมโรค’ ประกาศเตือน ระวัง!! โรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

🚨🚨 ‘กรมควบคุมโรค’ ประกาศเตือน ระวัง!! โรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
💕 รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
🇹🇭🚔 ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบ