เผยแพร่ข้อมูลลักษณะลามก อนาจาร รับโทษหนัก

เผยแพร่ข้อมูลลักษณะลามก อนาจาร รับโทษหนัก

❌ การนำภาพหรือสื่อที่มีลักษณะลามก อนาจาร เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 📲 ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความ รูป วิดีโอ หรือการนำภาพของคนอื่นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้เจ้าของภาพเกิดความเสียหาย อับอาย ผู้กระทำต้องรักโทษหนัก
• โทษ
ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษ ตามมาตรา 14 พรบ.คอมพิวเตอร์ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
• ข้อควรปฎิบัติ
ไม่นำภาพ วิดีโอ หรือสื่อที่มีลักษณะลามก อนาจาร ทั้งในลักษณะภาพเดี่ยว หรือภาพหมู่ที่มีลักษณะจงใจให้เห็นส่วนสงวนของร่างกาย หรือส่อไปในทางเพศ ไปเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
📌 แม้ว่าการส่งข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่มีลักษณะลามก อนาจารจากเครื่องสู่เครื่องจากบุคคลถึงบุคคล สามารถกระทำได้ถือเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบปกติ คิดว่าไม่เป็นความผิด แต่หากการกระทำนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นในวงกว้าง นำมาซึ่งความเสียหายทั้งส่วนของบุคคล และกลุ่มคน ผู้เผยแพร่ข้อมูลอาจเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย
🙏🏻 ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ MediaThailand.blogspost