“CSD” คือ “กองบังคับการปราบปราม” ย่อมาจาก Crime Suppression Division

“CSD” คือ “กองบังคับการปราบปราม” ย่อมาจาก Crime Suppression Division

🔵เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”