กองปราบ’ รวบคู่สามีภรรยา แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เรียกรับผลประโยชน์กับข้าราชการท้องถิ่น ช่วยวิ่งเต้นล้มคดี

กองปราบ’ รวบคู่สามีภรรยา แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เรียกรับผลประโยชน์กับข้าราชการท้องถิ่น ช่วยวิ่งเต้นล้มคดี

กองปราบ’ รวบคู่สามีภรรยา แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เรียกรับผลประโยชน์กับข้าราชการท้องถิ่น ช่วยวิ่งเต้นล้มคดี