โทษข่มขืน-กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิต

โทษข่มขืน-กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
👉โทษข่มขืน-กระทำชำเรา สูงสุดประหารชีวิต
👉หากสนองความใคร่กับศพ โทษคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ่านต่อ>>