ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนอย่างไร ไม่ให้ติดคุก

ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนอย่างไร ไม่ให้ติดคุก

ในเรื่องของ “การใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องชีวิต” นั้น ไม่มีกฎหมายข้อใดที่กำหนดไว้ว่า “จะยิงได้ กี่นัด”‼️ แต่ทั้งนี้ เมื่อมีภัยคุกคาม (ต้องเป็นภัยคุกคามที่อันตรายถึงชีวิตและใกล้จะถึง) เราสามารถใช้อาวุธปืนยิงได้ จนกว่าภัยคุกคามนั้นจะ “หมดสภาพ” ความเป็นภัยคุกคาม หรือจำเป็นหลักง่ายๆว่า “ยิงได้จนกว่าภัยคุกคามนั้นจะหมดไป”และเมื่อภัยคุกคามนั้นหยุดแล้ว “ห้ามยิงซ้ำ”
‼️ “ประเด็นสำคัญ” ของการใช้อาวุธปืนในการป้องกันตัว คือ…เมื่อมีภัยคุกคามนั้น “ไม่มีสภาพ” เป็นภัยคุกคาม สิทธิที่จะอ้างการป้องกันตัวย่อม “หมดไป” เช่นกัน
สามารถศึกษาได้จาก
– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3475/2532
– คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7940/2551