คลิปสอนการทำ CPR ราวมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

คลิปสอนการทำ CPR ราวมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสรอดได้ถึง 50%
ขอขอบคุณภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Credit ภาพ จากaarp.org