เตือนอย่าทิ้งมั่ว “บัตรพลังงาน” พบมีสารกัมมันตรังสีสูงกว่าปกติ

เตือนอย่าทิ้งมั่ว “บัตรพลังงาน” พบมีสารกัมมันตรังสีสูงกว่าปกติ

ผลการตรวจวัดระดับรังสีจากบัตรพลังงานพบว่าระดับรังสีสูงกว่าขีดจำกัด การได้รับรังสีของประชาชนทั่วไปประมาณ 130 เท่าใน 1 ปี และจากการตรวจวิเคราะห์ยังพบองค์ประกอบธาตุกัมมันตรังสี ทอเรียมและยูเรเนียม แผ่รังสีแกมมาและบีตาออกมาตลอดเวลา เกินกว่าค่าปกติที่คนทั่วไปควรได้รับ
Credit ภาพ จากsanook.com ,บัตรพลังงาน ,สารกัมมันตรังสี ,