น่าชื่นชม !! พนักงานสาวกวาดถนนของ กทม. ทำ CPR ยื้อชีวิตสาวใหญ่หัวใจวาย

น่าชื่นชม !! พนักงานสาวกวาดถนนของ กทม. ทำ CPR ยื้อชีวิตสาวใหญ่หัวใจวาย

👍👍👍น่าชื่นชม !! พนักงานสาวกวาดถนนของ กทม. ทำ CPR ยื้อชีวิตสาวใหญ่หัวใจวาย 💙กองปราบขอชื่นชมคนไทยทุกคนที่มีจิตสาธารณะ
Credit ภาพ จากStreet Hero Project