กองปราบขอแนะนำวิธีการรับมือกับพายุ

ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก กองปราบขอแนะนำวิธี…

รายละเอียด
1 2 3 4 10