ทั่วไทยอากาศร้อนจัด-ภาคเหนือสูงสุด 43 องศา “เตือนพายุฤดูร้อน 12-15 พ.ค.”

ช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศยังคงร้อนจัด โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ บางแห่งมีฝนฟ้าคะนองด…

รายละเอียด

เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอ…

รายละเอียด

“CSD” คือ “กองบังคับการปราบปราม” ย่อมาจาก Crime Suppression Division

🔵เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองบัญชาการต…

รายละเอียด
1 2 3 4 16