กองปราบทบทวนยุทธวิธีทุกเดือน พร้อมปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ

ฝึกยุทธวิธีตำรวจทีมงานกองปราบมีการจัดฝึกยุทธวิธีตำรวจทุกเดือน เพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสาม…

รายละเอียด
1 2 3 4 5