เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ด้วยกองบังคับการปราบ…

รายละเอียด
สัญญาซื้อขาย เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือแบบ Coad Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 300 เครื่อง

สัญญาซื้อขาย เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือแบบ Coad Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 3…

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กองบังคับการปราบปราม ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับซื้อปืนไฟฟ้า จํานวน 200 กระบอก โดยวิธ…

รายละเอียด
เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดการเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการต…

รายละเอียด
-จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับการปราบปราม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษ

19 มิ.ย. 2561รายละเอียด