เลขที่

เรื่อง

รายละเอียด

ระยะเวลาขายแบบ

ไฟล์รายละเอียด

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระกองบังคับการปราบปรามแฟลตโชคชัย4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

New Doc 2019-09-24 00.22.29 New Doc 2019-09-24 00.26.25

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระกองบังคับการปราบปรามวัชรพลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

New Doc 2019-09-23 23.20.57 New Doc 2019-09-23 23.21.48

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่กองบังคับการปราบปรามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด New Doc 2019-09-23 22.24.54 New Doc 2019-09-23 23.18.33

รายละเอียด
ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ด้วยกองบังคับการปราบ…

รายละเอียด
สัญญาซื้อขาย เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือแบบ Coad Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 300 เครื่อง

สัญญาซื้อขาย เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือแบบ Coad Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 3…

รายละเอียด