จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมายเลข : -

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง :

จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงข้าราชการตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

ระยะเวลาขายแบบ :

19 มิ.ย. 2561

เวลาที่ขายแบบ :

สถานที่ขายแบบ :

-

วันที่ยื่นซอง :

มิถุนายน 19, 2018

เวลาที่ยื่นซอง :

08:30:00

สถานที่ยื่นซอง :

-

วงเงินงบประมาณ :

1,311,300

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) :

1,311,300

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

-

วงเงินค้ำประกันซอง :

-

วันที่เปิดซอง :

เวลาที่เปิดซอง :

สถานที่เปิดซอง :

-

จำนวน :

1311300

โทรศัพท์ :

-

Fax :

-

E-mail :

admin@csdpolice.com

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

-

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : img-619095048.pdf - ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :

-