กองปราบทบทวนยุทธวิธีทุกเดือน พร้อมปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ

ฝึกยุทธวิธีตำรวจทีมงานกองปราบมีการจัดฝึกยุทธวิธีตำรวจทุกเดือน เพื่อทบทวนและเพิ่มขีดความสาม…

รายละเอียด