ชวนคนไทยร่วมใส่เสื้อเหลือง 4 เดือนตลอดช่วงพระราชพิธี

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เม….

รายละเอียด