บทเรียนชีวิตโพสต์ด่าทางเฟส เสียเงินกว่า 3แสน

การโพสต์ด่าผ่าน Facebook ไม่ใช่มีความผิดทางอาญาอย่างเดียว ยังมีความผิดทางแพ่ง ที่จะต้องรับ…

รายละเอียด