เตือนอย่าทิ้งมั่ว “บัตรพลังงาน” พบมีสารกัมมันตรังสีสูงกว่าปกติ

ผลการตรวจวัดระดับรังสีจากบัตรพลังงานพบว่าระดับรังสีสูงกว่าขีดจำกัด การได้รับรังสีของประชาช…

รายละเอียด