ประกาศแล้ว!ห้ามร้านสะดวกซื้อขายเบียร์สด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามข…

รายละเอียด