บรรยากาศ​สวยงาม​รอบเกาะรัตนโกสินทร์ วันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จในหลวง แชร์ภาพประทับใจ ,พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักรา…

รายละเอียด